Praktijkregels FysioSteps

Afspraken/behandelingen:

 • Bij het eerste bezoek gelieve een geldige legitimatie en BSN nummer mee te nemen.
 • Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in een gesprek/onderzoek in kaart gebracht.
 • Indien noodzakelijk kan de fysiotherapeut u verder verwijzen, bijvoorbeeld naar uw huisarts/specialist.
 • U dient op tijd te zijn voor uw afspraak.
 • Wilt u een afspraak annuleren of verplaatsen? Zorgt u dan dat u dat uiterlijk 24 uur van te voren doet.
 • Bij annuleren op de dag van de afspraak wordt 75% aan u in rekening gebracht van de gereserveerde afspraak.

Verzekeringen/zorgpolis:

 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering binnen uw zorgverzekeringspakket. Behandelingen die buiten de polis worden afgenomen, worden aan u gefactureerd.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van uw polisvoorwaarden voor wat betreft fysiotherapie en (sport-)podologie.
 • Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapeutische of (sport-)podologische hulp, dan zult u ter plaatse de kosten moeten voldoen (contant of pinnen), tenzij anders overeengekomen.
 • De actuele tarieven hangen in de wachtkamer.
 • FysioSteps heeft contracten met alle vooraanstaande zorgverzekeraars. Hierdoor declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars voor wat betreft fysiotherapie en podologie, mits de polisvoorwaarden dit toelaten. Andere diensten worden aan u gefactureerd.
 • Chronische klachten vergoed uit de basisverzekering zijn pas van toepassing als eerst uw aanvullende verzekering is aangesproken.

Hygiëne:

 • Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij aan persoonlijke hygiëne doet.
 • Eten is niet toegestaan in de praktijkruimten.
 • Tijdens de (fysio-)fitness is drinken uiteraard toegestaan.
 • Gelieve uw voeten goed te vegen of eventueel uw schoenen uit te doen als deze smerig zijn.
 • Roken is binnen FysioSteps niet toegestaan.
 • Bij gebruik van de revalidatieruimte dient u daarvoor geschikte kleding en schone schoenen te dragen waarmee u niet buiten loopt.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht (min. 100×50 cm), teneinde behandelbank/apparatuur etc. schoon te houden.

Klachten:

 • Wij streven naar integriteit en professionaliteit in onze praktijk, zijn er toch klachten meldt dat dan eerst bij uw therapeut.
 • FysioSteps is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF, informatie vindt u in de wachtruimte.
 • Een klacht wordt altijd schriftelijk ingediend.

Overigen:

 • FysioSteps is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van cliënten/bezoekers.
 • Tijdens de behandeling is het gebruik van een telefoon niet gewenst i.v.m. het verstoren van de behandeling.
 • Bediening/instellen van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 • FysioSteps aanvaart geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan minder valide personen?
 • Het Nederlands recht is onverkort van toepassing, De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op privacygegevens.
 • Er wordt een rapportage naar de huisarts/verwijzer/specialist verzonden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit kenbaar te maken. Gebruik hiervoor het formulier “bezwaar verstrekken gegevens” en overhandig deze aan uw fysiotherapeut.

Neem vrijblijvend contact op of kom gewoon even langs, we helpen u graag verder.

×